köpvillkor

Så funkar leveranser från Good2Go

Att handla på Good2Go är båda snabbt och enkelt. Börja med att skapa ett konto och logga in. Du väljer leveranstid när du handlat klart. I menyn kan du navigera dig fram bland våra kategorier och bland våra varor. Det går även att använda sökrutan för att hitta specifika varor. Har du speciella önskemål kommer vi gör ad ett efter vår bästa förmåga. Du betalar i kassan med det betalmedel du väljer kort, faktura under fliken betalningsalternativ. Vi erbjuder i dagsläget leveranser inom tullarna i Stockholm.

Allmänna villkor

Good2Go driver webbsidan Good2Go.com med tillhörande appar och butiker.

Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bolaget framgår på Webbsidan.
Via Webbsidan kan du köpa varor från Bolaget.

Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga för alla som genomför köp av varor och tjänster från Bolaget.

1.2 Kund godkänner dessa Villkor samt Good2Go:s Integritetspolicy i samband med köp via Webbsidan.

1.3 Genom att godkänna Good2Go:s Villkor verifierar Kunden att hen har fyllt 18 år, är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Good2Go:s accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Good2Go:s förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning om Kunden nekas att genomföra köpet av Good2Go:s betalningsförmedlare, att Good2Go:s misstänker att Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter eller det finns andra sakliga skäl. I det fall person måste ha förmyndares samtycke för att kunna registreras som Kund på Good2Go:s måste samtycke lämnas av förmyndare till Good2Go:s före registrering genom att kontakta Good2Go:s kundtjänst (se Webbsidan för kontaktinformation).

1.4 Good2Go reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckningen, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara, eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Good2Go har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris (eller antal produkter för angivet pris) har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer Good2Go att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset (eller antalet) fram till dess att Kundens order har påbörjat att plockas och i det fall godkännande ej erhålls ha rätt att ta bort varan från Kundens order. All bildinformation på

Webbsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Good2Go ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part.

1.5 Webbsidan ägs av Good2Go. Innehållet på Webbsidan ägs av Good2Go. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Good2Go

Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt bekräftar att hen tagit del av informationen i vår Integritetspolicy och vår Cookiepolicy.

2.2 När Kunden slutfört en beställning av Good2Go kommer Good2Go att bekräfta Kundens beställning. Ett avtal om köp av Good2Go ingås först när Good2Go slutligt bekräftat Kundens beställning inklusive vilka varor som har plockats per e-post från Good2Go till Kunden. Good2Go uppmanar Kundens att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Good2Go:s kundtjänst. Good2Go förbehåller sig dock rätten att ändra eller avboka Kundens bekräftade order fram till dess att ordern har levererats, om leveranshinder uppstår och detta hinder orsakats av omständighet utanför Good2Go:s kontroll exempelvis enligt punkterna 1.3 (Kunds betalningsförmåga eller vilseledande information), 1.4 (slutförsäljning eller bild- och/eller skrivfel) eller 10 (Force Majeure).

Varor, priser, avgifter och betalning

3.1 Vid beställning via Webbsidan gäller de priser som anges på Webbsidan på beställningsdagen av Kundens order. Skulle priset ändras till dagen för leverans gäller det priset som var vid tidpunkten när Kunden slutförde beställningen av ordern. För abonnemang gäller priset då varje unik order skapas vilket normalt sker 6 dagar innan leverans. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter (som för exempelvis frakt, faktura etcetera) som anges separat.

3.2 I det fall Good2Go inte har Kundens beställda vara i lager väljer Good2Go en motsvarande vara. Good2Go:s ambition är att tillfråga Kunden om Kunden godtar ersättningsvaran men det kan inte garanteras att så alltid sker. Är ersättningsvaran dyrare så bjuder Good2Go Kunden på mellanskillnaden. Är ersättningsvaranvaran billigare krediteras Kunden mellanskillnaden. Är en vara ej levererbar krediteras hela varans belopp. Samtliga Good2Go:s produkter är möjliga att använda i Sverige.

3.3 För de produkter där pant förekommer anges priset exklusive pant om inte annat anges.

3.4 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbsidan. Betalning kan göras med betalkort eller faktura.

Via vilka betaltjänster vill vi fakturera/ta betalt via kort?

3.5 Good2Go tar ut en leveranskostnad som beror på Kundens valda leveransdag, leveransintervall, leveransadress, leveranssätt, orderstorlek, samt om Kunden är företag eller privatperson.

Valet av leveranstid görs av Kunden före Kundens slutliga konfirmation av order.

Vilka regler/priser vill vi ha på leveranser och hur levererar vi?

Leverans och transport

4.1 Leveransen av Kundens varor sker, om ej annat anges, till den adress Kunden angivit. Vid leverans av alkoholdrycker med procenthalt över 2,25% och läkemedel eller annan åldersbegränsad produkt måste leveransen tas emot av en person uppfyller ålderskravet. Kontroll av legitimation kan ske. Vid leverans av varor som är åldersbegränsade till 18 respektive 20 år har Good2Go rätt att alltid genomföra legitimationskontroll. I de fall personen som mottar varorna inte kan legitimera sig, inte är över 18 respektive 20 år, är berusad eller en langningssituation misstänks förbehåller sig Good2Go rätten att inte lämna ut de relevanta varorna. Finns ingen som mottar leveransen lämnas endast de varor som inte har en åldersrestriktion utanför dörren.

Om det är Kundens första leverans och betalningen sker mot faktura måste Kunden på Good2Go anmodan visa legitimation och avge signatur för att Good2Go ska överlämna order. Om Kunden leverans innehåller alkoholdrycker, läkemedel eller annan åldersbegränsad produkt kommer denna inte att lämnas vid Kundens dörr. Det är Kunden som är ansvarig för att hålla Good2Go uppdaterad om Kundens uppgifter och därmed ge Good2Go möjlighet att leverera till rätt adress. Det är Kundens ansvar att se till att Good2Go kan komma fram till dörren. Om Good2Go av någon av Kunden föranledd anledning inte kan leverera varorna till

Kunden debiteras Kunden för ordern som om den hade levererats.

4.2 Good2Go:s ambition är att i) meddela Kunden om planerad leveranstid via sms på leveransdagens morgon alternativt dagen före vid tidig morgonleverans, ii) leverera Kundens order inom 30 minuter från det tidsintervall Kunden önskat, och iii) om den estimerade leveranstidpunkten under leveransdagen ser ut att komma avvika från det planerade tidsintervallet kontaktar Good2Go Kunden via sms.

4.3 Vid leverans med hjälp av elektroniska lås är Kunden ansvarig för att det finns tillräckligt med plats i kylskåp och frys för att Good2Go ska kunna leverera varorna med bibehållen kyl- och fryskedja. Varorna kommer placeras i kylskåpet i kassarna som de plockats i. Uppenbara icke kyl-/frysvaror kan komma att placeras utanför. Om plats inte finns kommer Good2Go ringa Kunden för att kontrollera om det går bra att ställa varorna någon annanstans i hemmet. I de fall Kunden inte går att nå och det inte finns plats i kylskåp respektive frys för varor som enligt Good2Go är kylvaror respektive frysvaror kommer varorna tas i retur. Kunden ansvarar för att det inte är något larm påslaget i hemmet när Good2Go ska leverera maten.

Om ett larm går tas maten i retur. Good2Go är inte ansvariga för eventuella kostnader som tillkommer för att larmet har aktiverats. Kund ansvarar även för att släppa in Good2Go med hjälp av eventuell porttelefon. 

I de fall Kunden är hemma vid leveranstillfället kommer leveransen att levereras i enlighet med normalt förfarande.

Varukvalitet och ångerrätt

5.1 Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska Kunden kontakta Good2Go:s kundtjänst omedelbart. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. Good2Go:s ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Reklamation

6.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Good2Go så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktvägar som anges på Webbsidan.

6.2 Good2Go står för returfrakten för godkända reklamationer.

6.3 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Good2Go att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Good2Go strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Good2Go mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Good2Go förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

Vid reklamationer följer Good2Go riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se ARN.

Mer information finns på Konsumentverket.

Force Majeure

Good2Go ansvarar inte för förseningar eller inställda leveranser orsakade av omständigheter som Good2Go inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, krig, terroristattack, naturkatastrof eller extrema väderleksförhållanden, eldsvåda, trafikolycka eller polisavspärrningar, allmän brist på drivmedel, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Good2Go Kunden dels i början, dels i slutet av tiden för den aktuella situationen.

Ändringar av tjänster och Villkoren

Good2Go kan utan förvarning till Kund förändra, revidera, ersätta eller ta bort utan särskilt meddelande de tjänster, liksom innehållet i dessa tjänster, som Good2Go erbjuder på sin Webbsida.

Good2Go förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan att i förväg få Kundens godkännande. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbsidan. Ändringar gäller från 1 vecka efter att Good2Go har informerat Kunden om ändringarna per e-post eller direkt i samband med att Kunden har accepterat Villkoren på Webbsidan (görs i samband med att Kunden slutför ett köp). Good2Go rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

Överlåtelse

Kunden har inte rätt att till annan överlåta sitt medlemskap och därtill anknutna rättigheter och skyldigheter.

Good2Go har dock rätt att utan samtycke från Kunden, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.

Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta ersättningsbestämmelser.

Tillämplig lag och tvist

11.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Good2Go kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Good2Go beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

11.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

____________________

Good2Go Allmänna Villkor har uppdaterats 2020-10-27

map-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram